2342
ارزش ها، رفتار و رفتار ما

Groupeve با حداکثر استفاده از دارایی های منحصر به فرد خود، متعهد به ارائه محصولات و خدمات برتر است که عملکرد مشتریان خود را افزایش و بهینه می کند.

تعهد ما به مشتریان

Groupeve در هر کاری که به دنبال انجام آن هستیم متعهد به برتری است.هدف ما این است که با همه مشتریان خود به شیوه ای سازگار و شفاف تجارت کنیم و سهامی در دارایی های مشتریان خود نداریم.مشتریان به ما اعتماد زیادی دارند، به خصوص در مورد مدیریت اطلاعات حساس و محرمانه.شهرت ما برای صداقت و معامله منصفانه در جلب و حفظ این اعتماد بسیار مهم است.

منشور اخلاقی

قوانین اخلاقی Groupeve و خط‌مشی‌های Groupeve برای همه مدیران، افسران و کارمندان Groupeve اعمال می‌شود.آنها طراحی شده اند تا به هر کارمند کمک کنند تا موقعیت های تجاری را به طور حرفه ای و منصفانه مدیریت کند.

حاکمیت شرکتی

Groupeve متعهد به پایبندی به اصول صحیح حاکمیت شرکتی است و شیوه های حاکمیت شرکتی را اتخاذ کرده است.


پیام خود را برای ما ارسال کنید

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید